Greita paieška
Katalogas On-line Kur pirkti?
 
Pranešimai spaudai
Facebook MANNOL Global Facebook SCT-Germany
Sužinoti daugiau ...
Įvykiai ir datos
Auto Maintenance & Repair Beijing 2019
Sužinoti daugiau ...
 

Rekvizitai

 

Sudheimer Car Technik-Vertriebs GmbH
Feldstrasse 154

22880 Wedel

Vokietija
tel.: +49 (4103) 1211 0
faksas: +49 (4103) 1211 116
el. paštas: info@sct-germany.de

Direktorai: Konstantin Gaab, Wladimir Schartner

 

Registruota prekybos registre: Pinneberg HRB5083 PI

Mokesčių mokėtojų identifikacinis numeris: DE 163694656

 

 

Teisinė informacija ir naudojimosi tinklalapio medžiaga sąlygos

 

Bet kuri tekstinė ar grafinė informacija tinklalapiui buvo pateikta prieš tai ją kruopščiai patikrinus. Bendrovė SCT-Vertriebs GmbH neatsako dėl bet kokių pretenzijų atlyginti nuostolį, patirtą dėl bet kurio galutinio šio tinklalapio vartotojo, kuris rėmėsi tinklalapyje esančia informacija, veiksmų. Šio tinklalapio informacija gali būti panaudojama tik informaciniams tikslams ir neturi būti suprantama kaip rekomendacija galutiniam vartotojui ją taikyti konkrečioms situacijoms arba operacijoms. Informacija pateikta „taip kaip yra“, be kokių nors garantijų dėl jos išsamumo ir savalaikiškumo, be kokių nors kitų aiškiai išreikštų arba numanomų garantijų ir gali būti pakeista bet kuriuo momentu be išankstinio vartotojų įspėjimo.
 
Jokiomis aplinkybėmis bendrovė SCT-Vertriebs GmbH neatsako už bet kokį tiesioginį, netiesioginį, atsitiktinį, tyčinį, dėsningą nuostolį patirtą naudojant ar nesant galimybei naudotis tinklalapiu, taip pat dėl klaidos informacijoje arba pastarosios nepilnumo, tinklalapio darbo sutrikimo, bylų pašalinimo arba pranešimų elektroniniu paštu, programinio aprūpinimo trūkumų, virusų, užlaikymų aptarnaujant arba perduodant duomenis, praradus sistemos našumą, nesvarbu ar dėl nenumatytų aplinkybių, telekomunikacijų sutrikimo, vagysčių, sunaikinimo ar neteisėto priėjimo prie tinklalapio bylų.

Bet koks tekstinės informacijos arba grafinių vaizdų atgaminimas arba dalinis citavimas, vėliau tai platinant, be SCT-Vertriebs GmbH sutikimo yra draudžiamas įstatymų ir gali užtraukti civilinę ar baudžiamąją atsakomybę pagal civilinį arba baudžiamąjį kodeksus. Pažeidėjai bus baudžiami visu įstatymo griežtumu. Tekstinę informaciją arba grafinius vaizdus kopijuoti arba atgaminti bet kuriame tinklalapyje arba patalpinti, vėliau ją atgaminant ir platinant, draudžiama. Draudžiama kopijuoti šio tinklalapio HTML kodą ir originalius grafinius sprendimus, taip pat juos panaudoti kaip pagrindą ir perdaryti savo tikslams.     
 
Anonimiškumas
Tinklalapio naudotojo anonimiškumas išsaugotas

Asmeninių duomenų panaudojimas
Šiame tinklalapyje nerenkama kokia nors asmeninė informacija. Todėl pasinaudoti ar kam nors perduoti naudotojo duomenis neįmanoma.
 
Produktų ir paslaugų prieinamumas
Šiame tinklalapyje pateikta informacija apie produktus, kurių nėra kai kuriose šalyse. Tokia informacija tinklalapyje nereiškia, kad produktą galima gauti bet kuriame pasaulio šalyje. Pasiteiraukite mūsų arba mūsų platintojų ar ta produkcija yra Jūsų šalyje.  
 
Nuorodos
Kai kurios šiame tinklalapyje esančios nuorodos nukreipia į kituose tinklalapiuose esančius dokumentus. SCT-Vertriebs GmbH neatsako už šių dokumentų turinį ir negali kontroliuoti jų autorių arba savininkų politikos dėl juose esančios informacijos panaudojimo.
 
Prekių ženklai ir autorių teisės
Visi šiame tinklalapyje naudojami prekiniai pavadinimai bei prekiniai ženklai priklauso teisėtiems jų savininkams.


Bet kokias ginčytinais klausimais kreipkitės info@sct-germany.de